12 luptatori si eroi adevarati - Jinga Florina

Descriere

12 luptatori si eroi adevarati - Jinga Florina

Împăratul Constantin cel Mare este una din personalităţile de seamă din istoria universală. Până la el, Biserica a îndurat grele persecuţii din partea împăraţilor romani. Convertirea lui la creştinism a însemnat o mare cotitură în istoria acestuia, căci, prin publicarea edictului de toleranţă religioasă de la Milano (Milan, Mediolanum) din luna ianuarie anul 313, împăratul Constantin a asigurat Bisericii deplina libertate în tot Imperiul Roman. Biserica intră, de acum înainte, într-o perioadă de înflorire, progres şi propăşire, în „secolul ei de aur”. De aceea, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca anul 2013 să fie dedicat Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Maica sa Elena, cu prilejul împlinirii a 1700 de ani de la emiterea acestui important edict de toleranţă religioasă de la Milan (Mediolanum).

Înainte de a veni el la putere, împăratul Galerius a pus capăt persecuțiilor creștinilor în teritoriile sale, apoi Constantin impunând nu numai toleranță, ci și restituirea bunurilor creștinilor. Dar Constantin nu era pregătit să devină creștin. Monedele bătute în această perioadă, dovedesc devoțiunea sa față de Marte, apoi din ce în ce mai mult față de Apollo, venerat ca Sol Invictus. La scurt timp după cucerirea Romei, Constantin le-a trimis episcopului de Cartagina și proconsulului Africii niște scrisori din care reieșea faptul că el susținea religia creștină, subvenționa Biserica creștină din fonduri publice, scutea clerul de obligații publice și se considera slujitorul lui Dumnezeu.

În 312, Constantin „a trecut la credința creștină” și a continuat să dețină funcția Pontifex Maximus funcție care permitea conducerea religioasă, pe care o avuseseră toți cei cărora li se atribuise titlul de „Caesar”, adică conducător al statului roman și al religiei,- bineînțeles păgâne -, funcție deținuta de toți Caesarii, inclusiv cei de dinainte de Hristos.

În urma întrevederii dintre Constantin și Licinius de la Mediolanum (februarie-martie 313) este promulgat „Edictul de la Milano”. Textul acestui edict este dat de Lactanțiu în latină și de Eusebiu de Cezareea în greacă. De fapt, este o scrisoare adresată de Licinius guvernatorilor provinciilor controlate de el, prin care le cerea să înceteze orice persecuție asupra creștinilor, iar proprietățile confiscate de la aceștia să fie imediat returnate. Scrisoarea nu consfințea creștinismul ca religie de stat și nici nu-l angaja personal pe Licinius în credința creștină.

 

Cuprins:

Polieuct, prietenul cel curajos
Teodor Tiron, viteazul
Nicon cel brav
Gheorghe, luptătorul cel neînfricat
Împăratul Constantin cel Mare
Orentie cel curajos şi cei şase fraţi ai săi
Emilian din Durostor
Andrei Stratilat şi armata lui
Eustatie Plachida, generalul
Dimitrie, voievodul Tesalonicului
Mercurie, generalul cu două săbii
Eustratie, domnitorul cel înţelept

12 luptatori si eroi adevarati - Jinga Florina

 

Detalii

Descriere scurta
Cuprins:

Polieuct, prietenul cel curajos
Teodor Tiron, viteazul
Nicon cel brav
Gheorghe, luptătorul cel neînfricat
Împăratul Constantin cel Mare
Orentie cel curajos şi cei şase fraţi ai săi
Emilian din Durostor
Andrei Stratilat şi armata lui
Eustatie Plachida, generalul
Dimitrie, voievodul Tesalonicului
Mercurie, generalul cu două săbii
Eustratie, domnitorul cel înţelept

12 luptatori si eroi adevarati - Jinga Florina