Cine sunt diavolii și cum să luptăm împotriva lor

17,00 RON (TVA inclus)
Costurile de livrare nu sunt incluse
Cod produs - SKU 9786065293717

Descriere

Cine sunt diavolii si cum sa luptam impotriva lor

Din relatările Genezei, Dumnezeu a făcut la început cerurile şi pământul; după aceea a făcut lumea văzută, cu toţi luminătorii cerului.

Timpul creării făpturilor spirituale nemateriale, Sfinţii Părinţi îl fixează înainte de crearea lumii văzute.

Întâi, spune Sfântul Grigorie de Nazianz, a cugetat Dumnezeu asupra puterilor îngereşti şi gândirea a devenit faptă împlinită de Cuvânt şi desăvârşită de Sfântul Duh .

Tot aşa învaţă şi Sfântul Ioan Damaschinul, care întăreşte părerea Sfântului Grigorie Teologul, susţinând că trebuia să fie mai întâi zidită fiinţa spirituală (a îngerilor), apoi cea sensibilă şi, în urmă, din cele doua, însuşi omul.

Cine sunt diavolii si cum sa luptam impotriva lor

Lumina harică a luminat astfel lumea fiinţelor îngereşti înainte ca astrul zilei să lumineze pământul şi ca stelele să licărească pe bolta cerească.

Îngerii îl preamăreau pe Dumnezeu şi I se supuneau. În mod curent, sub denumirea de îngeri s-au înţeles, întotdeauna, făpturile spirituale netrupeşti, constituite în diferite cete sau clase şi aflate în împărăţia cerească.

Îngerii sunt duhuri făcute după chipul Său, din căldura Duhului Sfânt, cu o fire netrupească, raţională şi liberă, slobozi în acţiunile lor.

Îngerii au primit în firea lor nemurirea, ca un dar al Creatorului, fără să fie însă nemuritori prin natura lor, aşa cum numai Dumnezeu este.

Îngerii au fost hărăziţi pentru o stare de contemplare şi de beatitudine, iar pentru fericirea lor, supranaturală şi veşnică, li s-a dat posibilitatea să-şi asigure, sub oblăduirea lui Dumnezeu, un progres spiritual continuu.

Prin vrednicia şi silinţa lor liber-raţională, ei îşi pot desăvârşi personalitatea, iar între ei îşi pot împărtăşi gândurile pe cale intuitivă.

Fiind duhuri fără trup, îngerii sunt mai apţi decât oamenii în a-şi dezvolta lăuntric natura lor; ei au o minte mai ascuţită şi mai cuprinzătoare, un simţ mai adânc şi o voinţă mai puternică.

Cine sunt diavolii si cum sa luptam impotriva lor

Iti recomandam si Lupta impotriv lui Satan

Care sunt numele diavolului în Biblie?


Numele diavolului sunt la singular sau la plural și îl arată fie pe căpetenia lor, fie un grup, fie întreaga lor legiune.

De obicei numele diavolului sunt următoarele: Lucifer, care înseamnă „cel ce aduce zorile”.

Numele acesta, deși etimologic are semnificație pozitivă și se referă la starea de la început a căpeteniei duhurilor rele, astăzi este foarte negativ încărcat;

Diavol, pentru că I-a vorbit de rău pe Dumnezeu în fața oamenilor, dar și pe oameni în fața lui Dumnezeu;

Satana, care înseamnă potrivnic al Iui Dumnezeu;

Demon, care înseamnă nimicitor;

Beelzebul, care înseamnă „Domn al duhurilor rele”;

Belial, care înseamnă „nefolositor”, „zadarnic”, dar și „apostat”, „necuvios”, „nelegiuit”;

spită, de la lucrarea principală pe care o săvârșește, dar și

Viclean și Duhul vicleniei, de la felul în care-și făptuiește această lucrare.
De asemenea, în Apocalipsă îl întâlnim pe diavol sub denumirea de „Balaurul cel mare, șarpele cel de demult” (12: 9).

Apostolul Petru îl numește potrivnic și leu răcnind (I Petru 5: 8). Însuși Hristos îl caracterizează mincinos și tatăl minciunii, dar și ucigător de oameni (Ioan 8: 44), fiindcă de la început denaturează adevărul și uneltește împotriva omului.

În altă parte îl numește stăpânitorul acestei lumi (Ioan 14: 30 și 16: 11).

Apostolul Pavel îl numește stăpânitorul puterilor văzduhului și stăpânitorul acestei lumi de întuneric (Efeseni 2: 2 și 6: 12).

Aici, desigur, denumirea stăpânitorul acestei lumi nu înseamnă că diavolul stăpânește peste toată zidirea sau toate făpturile – e îndeajuns să ne aducem aminte că nu avea putere nici în porci să intre, dacă nu i-ar fi îngăduit Hristos, care, Ziditor fiind, stăpânește în chip firesc peste toate.

Cuvântul „lume” din fragmentele de mai sus, precum și din multe altele întâlnite în Noul Testament, arată cugetul trupesc, pofta rea și purtarea trufașă a oamenilor care sunt supuși diavolului (vezi I Ioan 2: 16).

Peste această „lume”, așadar, stăpânește satana, peste „lumea” care se află în partea opusă „împărăției lui Dumnezeu”, care „nu este din lumea aceasta” (Ioan 18: 36).

În afară de denumirile la care ne-am referit, duhurilor rele li se dau și alte nume de fiare sălbatice, păsări sau reptile veninoase.Sunt numite, de pildă, centauri, struți, arici, cucuvele, vasiliști, scorpioni etc.


Sfântul Casian spune că „aceste nume de fiare sălbatice, care pentru noi sunt mai mult sau mai puțin primejdioase, n-au fost date demonilor întâmplător, ci pentru a se arăta caracterul deosebit al sălbăticiei și turbării lor, pentru a se vădi răutatea lor otrăvicioasă sau pentru a se dovedi puterea pe care o dobândesc datorită marii lor răutăți.


din cartea Demonii și lucrările lor

 Detalii

SKU
9786065293717
Editura
Autor
Protosinghel Nicodim Măndiță
Editura
Agapis - Cartea Ortodoxa
An apariție
2019
Format
A5
Pagini
192 pagini
ISBN
978-606-5293-71-7
Tip coperta
Brosata
Descriere scurta

Carte Inclusă în Pachetul promoțional:


Începutul Înțelepciunii - click aici


Lupta împotriva lui Satan - click aici

Vămile văzduhului și mărturii despre existența lor - click aici

Despre Înfricoșata Judecată - click aici

Conflictul ivit în sferele îngereşti şi-a urmat de atunci cursul vijelios între diavol şi om, lupta demonului devenind vicleană.

Împotrivindu-se omului pentru a-l îndepărta de Dumnezeu, demonul şi-a manifestat ura faţă de toată creaţia, căutând să batjocorească totul în jurul lui.

După cum susţine teologul Magenot , Moise a tăcut intenţionat asupra existenţei fiinţelor spirituale căzute, pentru a menţine mai uşor ideea monoteismului în spiritul poporului care, amăgit de popoarele vecine, ar fi ajuns la adorarea spiritelor rele.

Din acelaşi motiv, cărţile Vechiului Testament vorbesc rar despre demoni.