Cuvinte despre rugăciune și pocăință

12,00 RON (TVA inclus)
Costurile de livrare nu sunt incluse

Descriere

Cuvinte despre rugăciune și pocăință


Așa să vă luptați în viața duhovnicească, simplu, delicat, fără silire . Simplitatea și delicatețea sunt un chip preasfânt de viață duhovnicească, dar învățarea lui nu este cu putință așa, pe de rost. Trebuie să pătrundă mistic înlăuntrul tău, astfel încât sufletul să și-l însușească prin harul lui Dumnezeu.”
Sfântul Porfirie Kavsokalyvitul.Cuvinte despre rugăciune și pocăință

Smerenia și pocăința dau putere rugăciunii: sursa https://doxologia.ro/cuvinte-duhovnicesti/smerenia-pocainta-dau-putere-rugaciunii

Părinte, există oameni care sunt buni, însă nu merg la biserică adeseori, nu au o viaţă liturgică regulată.Se poate câteodată ca cineva să nu meargă regulat la biserică, dar înlăuntrul lui să existe evlavie, bunătate şi astfel Dumnezeu găseşte loc şi Se sălăşluieşte în el. Aceşti oameni, de ar fi avut o viaţă liturgică, ar fi sporit mult în viaţa duhovnicească. Şi iată, există alţii care merg la biserică, se mărturisesc, se împărtăşesc, le fac pe toate şi cu toate acestea Dumnezeu nu află loc să locuiască în ei, pentru că nu există smerenie, bunătate, pocăinţă adevărată. Nu ajunge numai mărturisirea la duhovnic pentru ca să se întocmească bine cineva; este trebuinţă şi de pocăinţă. Şi orice rugăciune pe care o face cineva trebuie să înceapă cu mărturisire înaintea lui Dumnezeu. Nu să plângă şi să spună „Sunt aşa, aşa şi aşa”, iar după aceea să facă aceleaşi lucruri, căci aceasta înseamnă nesimţire. Atunci când există simţire, există şi puţină îmbunătăţire!Aţi văzut pe israeliţi cu câtă simplitate se rugau? „Scoală-Te, Doamne, pentru ce dormi?” (Psalmul 43, 24). Şi după aceea Domnul „S-a deşteptat ca un puternic, ca un ameţit de vin, şi a lovit...” (Psalmul 77, 71-72). Cu ce simplitate şi smerenie, dar şi cu ce îndrăzneală au spus: „Doamne, ce vom spune neamurilor? Ne-ai izbăvit din Marea Roşie, iar acum să murim în pustie sau să ne omoare cei de alt neam? Să ne facem de râs?” (Ieşirea 32, 12; Deuteronomul 9, 28; Psalmul 78, 10). Să nu spunem şi noi: „De ce dormi, Dumnezeule, şi nu vezi?”, pentru că ne va da o palmă. Aceasta este obrăznicie. Aceia au spus-o cu smerenie şi simplitate! N-au învinuit pe Dumnezeu, spunând: „De ce ai făcut acestea?”, ci au spus: „Nouă ne trebuie rele mult mai mari, dar acum ce vom spune neamurilor?”. Şi aţi văzut că îndată L-au înduplecat pe Dumnezeu. Aţi înţeles? A existat recunoaştere a greşelii, pocăinţă şi Dumnezeu a intervenit şi „a lovit”...Dacă ne vom afla şi noi într-o situaţie grea şi nu o vom înfrunta duhovniceşte, atunci mirenii ne vor spune: „Unde este rugăciunea voastră? Spuneţi că vă rugaţi, dar ce faceţi?”. Ne facem de râs.(Cuviosul Paisie Aghioritul, Cuvinte duhovnicești. Volumul II. Trezvie duhovnicească, traducere de Ieroschimonah Ștefan Nuțescu, ediția a II-a, Editura Evanghelismos, București, 2011, pp. 388-389)


Detalii

Descriere scurta

„De ce Dumnezeu ne sfătuiește să ne rugăm neîncetat? Pentru că vrea să avem parte de folos. Știe că atunci când Îl slăvim necontenit, zi și noapte, călăuziți de voia noastră liberă, asemenea îngerilor, sufletul nostru își află cu adevărat odihna.
Rugăciunea este convorbirea cu Însuși Dum­nezeu, Ziditorul, Creatorul universului. El primește întotdeauna să vorbească cu noi, oricând și de câte ori dorim, ajunge să I-o cerem. Nu ne va spune niciodată «nu». Dimpotrivă, e mereu gata să ne asculte cu luare-aminte și iubire. Cel mai mare dar este acela că Dumnezeu ne-a dat dreptul de a-I vorbi în fiecare ceas și clipă, în orice loc ne-am afla! Aceasta e deosebita cinste de care ne bucurăm.