Dai vointa iei putere

12,00 RON (TVA inclus)
Costurile de livrare nu sunt incluse

Descriere

Dai vointa iei putere

Fiecare creştin, după luminare şi priveghere sănătoasă (nu falsă), să se ostenească zilnic, prin rugăciuni fierbinţi, făcute în Duh şi adevăr, a se înaripa, a zbura şi a se înălţa la Creatorul său, de Care se apropie să se unească, să-L asculte, să-L iubească şi să vieţuiască nedespărţit de El. În acest scop am cules şi pus aici felurite rugăciuni din bogăţia cărţilor Sfintei noastre Biserici Ortodoxe.
Fiecare din noi să ne silim să luptăm a ne lumina, a veghea şi a ne ruga lui Dumnezeu cu cea mai curată, înţeleaptă, luminată şi înflăcărată credincioşie. În acest înalt scop sfânt, venim, adresându-ne mai întâi părinţilor de familie, îndemnându-i a se folosi de această lucrare duhovnicească, rugându-se zilnic; iar cei care nu ştiu rugăciunile să se ostenească a le învăţa pe de rost şi a le rosti în fiecare zi. Osteneala aceasta e aducătoare de Daruri Dumnezeieşti. În casele unde creştinii stăruiesc
în rugăciuni şi pietate, coboară Darul lui Dumnezeu, pacea, fericirea şi însuşi Dumnezeu cu Îngerii şi Sfinţii Săi; iar în casele unde huiesc vorbe putrede, sudalme, cântece curveşti, obiceiuri păgâneşti, cu jocuri, beţii şi cortegiul lor de blestemăţii,
acolo se sălăşluiesc spiritele iadului cu întunericul lor infernal: „Unde sunt citirile şi învăţăturile sfinte – zice Sfântul Efrem Sirul – acolo e Dumnezeu cu Îngerii; iar unde-s cântările celui străin (rău) acolo e întunecarea bărbaţilor şi a femeilor
şi praznicul diavolului… Şi vaiul este răsplătirea râsului“.
Îndemnăm cu toată stăruirea preoţească, pe părinţi, dar mai ales pe mame, să-şi înveţe pe copiii lor din pruncie ca să se roage cu credincioşie, ştiind că nu-i altă moştenire mai frumoasă şi mai preţioasă, nici reazem mai puternic în viaţă şi scut
apărător contra păcatelor, decât creşterea bună în spiritul credinţei şi legii noastre străbune. Cu aceiaşi înflăcărare sfântă, preoţească, îndemnăm şi pe toţi creştinii din toate ramurile societăţii: funcţionari, ostaşi, meseriaşi şi lucrători, a se folosi în tot cursul vieţii lor prin luminarea în Duhul Ortodoxiei, veghere şi rugăciuni rostite zilnic.
Să ne rugăm toţi, dimineaţa, peste zi şi înainte de culcare, făcându-ne bine socoteala faptelor şi cerând de la Dumnezeu iertarea greşelilor noastre. Să ne rugăm în orice vreme şi în orice loc: în Sfânta Biserică, în casele noastre, în ogrăzi, pe
cale, în câmp, pe dealuri, prin munţi, păduri, văi, în birouri, în ateliere, etc., ştiind că Dumnezeueste în tot locul stăpânirii Lui.
Să ne adunăm cât mai des în Sfânta Biserică şi acolo să ne rugăm cu toată credincioşia, căci, rugăciunea întregului popor este o armă nebiruită (Fap. Ap. 12).

Dai vointa iei putere Editura Agapis

Detalii

Editura
Autor
Protosinghel Nicodim Măndiță
Editura
Agapis
Format
A6
Pagini
310
Descriere scurta

Sprijinit de mult Milostivul Dumnezeu, acum după un îndelungat timp de luptă cu felurite greutăţi, obstacole şi lipsuri, am alcătuit cărticica de faţă pentru folosul iubiţilor noştri români, creştini ortodocşi, de pretutindeni. Această lucrare presărată cu diferite sfătuiri şi rugăciuni, ilustrată cu mai multe istorioare scripturistice, tradiţionale şi morale, cu diferite scene biblice, sfinţi şi embleme sfinte, urmăreşte scopul duhovnicesc şi patriotic al iubiţilor noştri coreligionari, după dreptarul Ortodoxiei cu redobândirea binecuvântării, păcii şi milei divine (Gal. 6, 16), progresării în tot lucrul bun, care aduce statornica fericire vremelnică şi veşnică. Fiecare om: parte bărbătească şi femeiască, e bine să se lumineze cât mai mult, pentru a se putea ridica şi a sta deasupra tuturor vieţuitoarelor apelor, văzduhului şi ale pământului, peste care e pus de Atotcreatorul şi Atotţiitorul Dumnezeu (Fac. 1, 26-31). Fiecare trebuie să observe, să se supravegheze zilnic, pentru a nu cădea din cinstea sa în rândul dobitoacelor (Ps. 48, 12-21); iar cei care se văd căzuţi, să se ostenească a se ridica, căci pot face acestea cu Darul lui Dumnezeu.