Dumnezeu este Iubire. Mărturia Sfântului Siluan Athonitul

30,00 RON (TVA inclus)
Costurile de livrare nu sunt incluse

Descriere


Dumnezeu este Iubire. Mărturia Sfântului Siluan Athonitul


Cunoscând prin propria‑i trăire greutăţile vieţii duhovniceşti şi slăbiciunea omenească, Sfântul Siluan nu ne înfăţişează un ţel înalt, greu de atins [...], ci ne pune înainte o rânduială de viaţă duhovnicească despre care spune de nenumărate ori că este la îndemâna fiecărui om, în care cea mai mică strădanie este primită, iar dacă se face în duh de căinţă şi cu rugăciune, cu ajutorul lui Dumnezeu, este degrabă încununată de roade. Sfântul Siluan ne dă şi dreptarul neînşelător cu care să ne măsurăm sporirea în iubirea de aproapele şi în iubirea şi cunoaşterea lui Dumnezeu. Iar cunoscându‑ne măsura, vom stărui negreşit în smerenie şi în simţirea slăbiciunii noastre. Căci, în chip minunat, în adânc de slăbiciune Îşi arată Dumnezeu puterea Sa şi în smerenie i Se descoperă El omului. Iar viaţa Sfântului Siluan este mărturia cea mai grăitoare a acestui tainic adevăr.
***
„Prin Duhul Sfânt cunoaștem iubirea lui Dumnezeu pentru noi... Cel care nu‑i iubește pe oameni, până şi pe vrăjmașii săi, dovedește că n‑a cunoscut pe Dumnezeu, nici n‑a cunoscut cât de mult ne iubește și cu cât dor așteaptă ca toți oamenii să se pocăiască și să se mântuiască.“


Sfântul Siluan AthonitulJean-Claude Larchet s-a născut în anul 1949, într-o familie romano-catolică.

În timpul studiilor de filosofie, lectura Părinților răsăriteni și a comentatorilor lor ortodocși (îndeosebi a lui Vladimir Lossky) l-a îndreptat spre Biserica Ortodoxă, în care a fost primit în 1971, unde a avut drept părinte duhovnicesc pe arhimandritul Serghie Şevici (1904-1987), care a fost de asemenea părintele duhovnicesc al teologului Vladimir Lossky și al filosofului Nicolae Berdiaev.

Doctor în filosofie al Universității din Nancy(1987), apoi doctor în teologie al Universității din Strasbourg (1994), în 2005 i s-a atribuit de către Consiliul național al universităților din Franța titlul de profesor universitar.

A predat filosofia timp de aproape treizeci și cinci de ani, desfășurând în paralel o activitate de cercetător și scriitor în domeniul filosofiei și îndeosebi al teologiei și patristicii.

A fost invitat să susțină cursuri și conferințe sau să participe la colocvii în numeroase țări (Franța, Anglia, Argentina, Belgia, Bulgaria, Canada, Cipru, Elveția, Georgia, Germania, Grecia, Italia, Liban, Luxembourg, Muntenegru, Polonia, România, Rusia, Serbia, Slovacia, Spania).

Dumnezeu este Iubire. Mărturia Sfântului Siluan Athonitul