Filocalia sfintelor nevoinţe ale desăvârşirii - VIII

49,00 RON (TVA inclus)
Costurile de livrare nu sunt incluse

Descriere

Filocalia sfintelor nevoinţe ale desăvârşirii - VIII. Pe baza afirmaţiei lui Simeon Tesalonicianul, că aceşti autori
au scris în zilele lui, dat fiind că el a murit la 1430, ca
mitropolit al Tesalonicului (în noaptea în care au ocupat
turcii acest oraş), s-a dedus, pe drept cuvînt, că el vorbeşte nu
de Calist I, care a fost patriarh în Constantinopol între 1350—
1353 şi 1355—1363, cum presupune Nicodim Aghioritul în prefaţă
la această scriere, ci de Calist II care a fost patriarh de
la 1397, vreme de 7 luni. Despre acest Calist se ştie sigur că a fost călugăr în mînăstirea
Xanthopol din Sfîntul Munte, una din mînăstirile vecine
cu mînăstirea Pantocrator, dar tot aşa de sigur e că a vieţuit
şi în mînăstirea Xanthopol din Constantinopol. Numele de
Xanthopol îl are din faptul că a trăit în mînăstirile cu acest
nume şi nu din faptul că s-ar fi născut din familia Xanthopol
din Constantinopol, căci în acest caz ar fi trebuit să fie dat
de Simeon Tesalonicianul ca frate de sînge cu Ignatie, ceea
ce nu se întîmplă 3. Mînăstirea Xanthopol din Galata (Constantinopol)
era, poate, într-o legătură cu mînăstirea Xanthopol
din Sfîntul Munte 4. In anul 1431 se vorbeşte, în mînăstirea
Xanthopol din Galata, de Sfinţii Xanhthopoli 5. Ziua lui se prăznuieşte
de către Biserica greacă în 22 noiembrie.
Sub numele lui Calist Patriarhul, în Filocalia greacă mai
sînt inserate încă două scrieri: una intitulată «Despre rugăciune
», în 14 capete, şi alta la fel, cu capetele enumerate în
continuare pînă la 83. Ultima n-a fost publicată în prima
ediţie a Filocaliei greceşti, ci numai în a doua şi a treia 6.
A. M. Ammann recunoaşte ca justă această atribuire. Filocalia
greacă, în ediţiile a II-a şi a III-a, numeşte scrierea din
urmă «Capetele ce lipsesc» (din prima ediţie) şi le numără de la
capitolul 15 înainte. A. M. Ammann «pune că, în ediţia a II-a
din Atena, capetele scrierii «Despre rugăciune» au fost adăugate
în întregime 7. Dar, se pare că cele 14 capete din prima
scriere reprezintă fragmentul unei alte scrieri a lui Calist. Cel
puţin aşa rezultă dintr-un manuscris românesc, nr. 500, din
mînăstirea Văratec, scris de stareţa Nazaria la 1811, la îndemnul
duhovnicului Iosif, cuprinzînd 186 de file.

Filocalia sfintelor nevoinţe ale desăvârşirii - VIII

Detalii

Descriere scurta

Despre Ignatie, al doilea autor al acestei scrieri, nu se ştie
nimic afară de ceea ce spune Simeon al Tesalonicului: că era
din Constantinopol, împreună cu Calist şi s-a nevoit împreună
cu acesta în viaţa monahală.
Despre celălalt autor, Simeon al Tesalonicului scrie în plus
că a fost şi patriarh al Constantinopolului. «In chip deosebit
au scris despre aceasta (despre rugăciunea lui Iisus) în zilele
noastre, în Duh, ca fiind şi ei în Dumnezeu, de Dumnezeu cuvîntători,
de Dumnezeu şi de Hristos purtători şi cu adevărat
îndumnezeiţi, cel întru sfinţi părintele nostru Calist, care a
fost şi patriarhul de la Dumnezeu al capitalei Noua-Romă şi
împreună cugetătorul şi nevoitorul cu el; Cuviosul Ignatie.
Ei au înfăţişat în cartea alcătuită de ei, în chip duhovnicesc
şi într-o gîndire foarte înaltă, în numărul plin de 100 capete,
deplina cunoştinţă despre aceasta»