Filocalia sfintelor nevointe ale desavarsirii- vol I

39,00 RON (TVA inclus)
Costurile de livrare nu sunt incluse

Descriere

Filocalia sfintelor nevointe ale desavarsirii- vol I. Filocalia, care apare acum în româneşte, este o mare colecţie
de scrieri ascetice şi mistice răsăritene, alcătuite de Sfinţi Părinţişi scriitori bisericeşti între veacul IV şi XIV. Colecţia a fost întocmităşi tipărită la Veneţia în 1782 de cunoscutul scriitor bisericesc din veacul al 18.lea, Nicodim Aghioritul, care s-a născut, la 1784 şi şi-a petrecut viaţa ca monach în muntele Athos precum îl arată şi numele, murind la 1809. 1) Noi n'am avut la dispoziţie decât ediţia a II a, publicată de Panagiot At. Tzelati in Atena la 1893. Această ediţie, apărută in 2 volume, cuprinde, pe lângă scrierile celei dintâi, şi «Capetele Fericitului Patriarh Calist" (vol. II, pag. 412-455). Volumul I, cuprinde 18 autori, al doilea 14, plus câteva mici scrieri de autori anonimi sau colectivi. In primul volum numele şi ordinea autorilor este următoarea: Antonie cel Mare, Isaia Pustnicul, Evagrie Monachul cu 3 scrieri, Ion Casian cu 2 scrieri, Marcu Ascetul cu 3 scrieri, Isichie Preotul, Nil Ascetul cu 2 scrieri, Diadoch al Foticeei, Ioan Carpatiul cu 2 scrieri, Teodor al Edesei cu 2 scrieri, Maxim Mărturisitorul cu 3 scrieri, Talasie, Ioan Dama. schim. Filimon, Teognost, Filotei Sinaitul, Ilie Preotul şi Ecdicul cu 2 scrieri, Monachul Teofan Scărarul. Noi am cuprins in primul volum românesc 7 din aceşti autori în următoarea ordine: Antonie cel Mare, Evagrie Ponticul cu 4 scrieri, întru cât „Tratatul despre Rugăciune", atribuit în Filocalia greacă lui Nil Ascetul, socotim că e al lui Evagrie, Ion Casian, Nil Ascetul rămas cu o scriere, Marcu Ascetul cu 4 scrieri,
intru cât am adaus şi scrierea lui "Despre Botez", care nu se află în Filocalia greacă, Diadoch al Foticeei şi Isaia Pustnicul. Pe Isaia Pustnicul l-am lăsat la urma acestei serii, întru cât cercetările mai nouă au dovedit că n'a trăit în veacul IV, cum se credea înainte, ci spre sfârşitul celui de al cincilea. Pe Nil Ascetul l-am aşezat înainte de Marcu Ascetul, întru cât a vieţuit cu ceva înaintea aceluia. Pe Isichie îl vom aşeza după Maxim Mărturisitorul,
întru cât în scrierea lui îl foloseşte mult pe acela. Pe Ioan Carpatiul şi Teodor al Edesei, cari în vol. I, al Filocaliei
greceşti sunt înaintea lui Maxim Mărturisitorul, îl vom aşeza după acesta, întru cât au vieţuit după el. Aşa că volumul II, îl vom începe cu Sfântul Maxim Mărturisitorul, căruia îl vom şi dedica in întregime, adăugând şi alte scrieri de ale lui, cari nu se cuprind in Filocalia greacă.

Filocalia sfintelor nevointe ale desavarsirii- vol I

Detalii

Descriere scurta
Ediţia primă a celui dintâi volum din Filocalia epuizându-se în câteva săptămâni şi multe cereri rămânând nesatisfăcute, ne-am hotărît să scoatem acest volum în a doua ediţie înainte de-a purcede la publicarea celorlalte volume. Reproducem şi aci prezentarea Filocaliei, făcută în prefaţa primei ediţii.
Cuvântul „Filocalia" înseamnă „iubirea de frumuseţe", a unei frumuseţi care este totodată şi bunătate. Sfinţii Vasile cel Mare şi Grigorie de Nazianz sunt cei dintâi cari l-au folosit ca titlu pentru o antologie din scrisul lui Origen.