Filocalia sfintelor nevointe ale desavarsirii- vol VII

45,00 RON (TVA inclus)
Costurile de livrare nu sunt incluse

Descriere

Filocalia sfintelor nevointe ale desavarsirii- vol VII. Şi venind la aceasta, a ales viaţa cea mai curată, adică pe cea singuratică. Iar ca loc de locuit alege pe cel cu nume sfînt, care este între lume şi cele mai presus de lume, Atosul, care e căminul virtuţii. Şi aci se arată mai întîi ştiind să fie călăuzit, supunîndu-se celor mai de frunte dintre părinţi. Dînd acelora timp îndelungat dovada smereniei sale, învaţă de la ei arta artelor, adică experienţa liniştirii (isichiei) şi devine călăuză celor ce se exercită în lumea cugetării pentru lupta contra duhurilor răutăţii. Acestora le-a alcătuit şi o culegere de îndrumări de-ale părinţilor, care îi pregăteşte pentru nevoinţe, rânduieşte felurile luptelor, arată răsplătirile şi descrie cununile biruinţei. Apoi, pe lîngă acestea, fiindcă vedea pe mulţi dintre începători neputînd stăpîni nici măcar în parte nestatornicia minţii, le întocmeşte şi un procedeu prin care să poată frâna puţin împrăştierea şi mişcarea imaginaţiei ei.
Acest filosof, Varlaam, şi-a îndreptat deci spre acesta multa deşteptăciune ca pe un foc ce se atinge de o materie
ce-i stă în cale, neruşinîndu-se de acea fericită mărturisire şi de exilul pentru ea, neruşinîndu-se de cei ce au petrecut împreună cu el şi au fost învăţaţi de el în cele dumnezeieşti, care pe urmă s-au arătat sare pămîntului şi lumină lumii şi luminători ai Bisericii». Şi Palama numeşte între aceştia în primul rînd pe Teolipt al Filadelfiei. Aceştia din urmă au fost la rîndul lor învăţătorii unor bărbaţi «ce practică şi acum această vieţuire», deci în vremea lui Palama, fiind calomniaţi pentru ea de Varlaam.
Din acest text aflăm aşadar că Nichifor a fost italian şi catolic, că a îmbrăţişat ortodoxia, s-a aşezat în Atos cu mult
înainte de 1274, cînd împăratul Mihail VIII Paleologul a primit unirea cu Roma, că puţin după aceea (pe la 1276) a fost exilat din Atos împreună cu alţi monahi pentru împotrivirea ce o făceau hotărîrii împăratului . In locul de exil, care se pare că era una din insulele pustii din Marea Egee3 în ale cărei diferite insule au fost exilaţi cei ce se împotriveau unirii cu Roma, între cei ce au petrecut cu Nichifor a fost şi Teolipt, care a învăţat de la Nichifor metoda rugăciunii neîncetate, deprinsă de Nichifor în Atos.

 

 

Filocalia sfintelor nevointe ale desavarsirii- vol VII

Detalii

Descriere scurta

Despre timpul în care a trăit Nichifor din singurătate nu se ştia nimic sigur pînă ce n-am aflat şi publicat noi un text din Cuvîntul II din Triada II al sfîntului Grigorie Palama contra lui Varlaam şi anume : «Pentru cei ce se liniştesc cu sfinţenie» . (υπέρ των ίερωζ ήσυΧαζόντων των υστέρων 6 δεύτεροί).
Apărînd pe acest Nichifor, atacat de Varlaam din pricina «Metodei» rugăciunii lui Iisus pe care a scris-o, sfîntul Grigorie Palama zice : «Dar mai mult decît contra tuturor şi-a îndreptat vehemenţa cuvîntului fără ruşine contra celor scrise despre rugăciune de către cuviosul şi mărturisitorul Nichifor, care a dat frumoasă mărturisire, şi de aceea a fost condamnat de primul împărat Paleolog, care a cugetat cele ale latinilor; Nichifor, care fiind de neam dintre italieni, s-a alipit credinţei noastre ortodoxe şi care deodată cu patria sa a lepădat şi cele părinteşti şi a socotit mai scumpă credinţa noastră ca a sa, pentru cuvîntul adevărului care e la noi.