Filocalia sfintelor nevoinţe ale desăvârşirii - X

45,00 RON (TVA inclus)
Costurile de livrare nu sunt incluse

Descriere

Filocalia sfintelor nevoinţe ale desăvârşirii - Vol X. Textul tipărit de Nichifor Theotoche, şi retipărit la 1895,
în Atena, de ieromonahul Ioachim Spetzieri, e plin de greşeli
gramaticale şi sintactice. Nichifor Theotoche a constatat
că textul e la fel în toţi codicii manuscrişi pe care i-a cunoscut
şi de aceea consideră că această formă a lor se datoreşte
traducătorilor înşişi. Aceasta face ca orice traducere a lui
să fie în oarecare măsură o adevărată reconstruire, mai mult
sau mai puţin corespunzătoare, a conţinutului care derivă de
la autor. Tot aceasta face ca traducerea românească publicată
în 1819 la Mînăstirea Neamţ, prin silinţa şi purtarea de
grijă a Arhimandritului Ilarie, stareţul Mînăstirilor Neamţ şi
Secu, să fie foarte greu de înţeles, fiind făcută în mod literal
după textul grec atît de defectuos. Traducerea românească
mai nouă, netipărită, e şi ea de multe ori destul de
depărtată de conţinutul textului grecesc.
Noi ne-am silit să facem o traducere, pe de o parte, cît
mai fidelă, pe de alta, în propoziţii cît mai inteligibile. Nichifor Theotoche, întemeindu-se pe Epistola sfîntului
Isaac trimisă lui Simeon şi socotind că acest Simeon e Simion
Stîlpnicul cel tînăr (care a trăit între 531—596), socoteşte că
Isaac a trăit în acest secol, sfîrşindu-şi viaţa înainte de anul 600.
O.Bardenhewer declară că, pe baza «cercetărilor mai
noi», acest Isaac ar fi trăit către sfîrşitul sec. VII .
H. G. Beck merge mai departe, afirmînd că Isaac a fost
în sec. VII, timp de cîteva luni, episcop nestorian al Ninivei
şi că prin el a intrat mistica lui Evagrie în Bizanţ. Traducătorii
lui în greceşte dau textele citate de Isaac din Evagrie sub
numele sfîntului Grigorie de Nyssa. «Deşi Isaac cunoaşte şi
pe Dionisie Pseudo-Areopagitul, el urmează în prima linie
sistemul lui Evagrie» . Socotim însă că problema identităţii lui Isaac nu e încă
rezolvată, aşa cum şi baza siriacă a textului lui grec cere
studii serioase înainte de a fi rezolvată. S-au mai dat şi în
privinţa altor autori şi a scrierilor lor anumite sentinţe, care
s-au dovedit pe urmă greşite (Macarie, Diadoh, sfîntul Maxim
Mărturisitorul etc).

Filocalia sfintelor nevoinţe ale desăvârşirii X

Detalii

Descriere scurta

«Cuvintele ascetice» sau «despre nevoinţă», ale sfîntului
Isaac SIRUL, au fost foarte mult folosite în viaţa monahismului
răsăritean. Dovadă sînt mulţii codici manuscrişi care
le cuprind. Ele au fost traduse din limba siriacă în cea greacă
de doi călugări, Avramie şi Patrichie din Mînăstirea Sfîntul
Sava, de lîngă Betleem. Numărul Cuvintelor variază, după
cum unele părţi ale lor au fost rotunjite în Cuvinte aparte,
sau au fost încadrate în altele. In general numărul lor variază
intre 85 şi 99. La acestea se adaugă patru epistole. Nici ordinea
lor nu e totdeauna aceeaşi. Cele mai multe ştiri în
chestiunea aceasta le dă Nichifor Theotoche în Introducerea
la ediţia sa din 1770, din Lipsea, prima ediţie tipărită a Cuvintelor
sfîntului Isaac SIRUL, în greceşte.