Filocalia sfintelor nevoinţe ale desăvârşirii - XI

55,00 RON (TVA inclus)
Costurile de livrare nu sunt incluse

Descriere

Filocalia sfintelor nevoinţe ale desăvârşirii - XI. Astfel credinţa creştină vede ca temelie a mîntuirii
ceea ce a făcut Dumnezeu cel în Treime prin creaţie şi
prin Iisus Hristos ca Fiu întrupat al Tatălui, deci
triadologia şi hristologia. În hristologie avem şi
împlinirea sau ţinta mîntuirii ca unire veşnică cu Hristos
şi prin aceasta desăvîrşirea umanităţii noastre prin această
unire cu Fiul lui Dumnezeu care a luat umanitatea noastră
şi a dus-o la desăvîrşire. Hristos ne ajută în aceasta,
lucrînd El însuşi în noi prin Duhul Său cel Sfînt. Aceasta
implică însă şi o pneumatologie, dar şi o anumită
concepţie despre om, adică despre puterile şi destinaţia
lui, sau o antropologie.
Triadologia, hristologia şi pnevmatologia se unesc în
lucrarea mîntuitoare cu antropologia.
În Noul Testament nu se vorbeşte despre Hristos şi
despre Duhul Sfînt în mod separat, adică fără legătura lor
cu omul. Dar nici omul, intrat pe calea mîntuirii nu e
văzut în afara lui Hristos şi a Duhului Sfînt. Totul în
epistolele Apostolilor prezintă în mod unit pe omul ce se
mîntuieşte şi pe Hristos lucrător în el prin Duhul Sfînt,
sau pe Hristos întrupat, răstignit şi înviat, lucrător în noi
spre a ne sfinţi şi mîntui prin Duhul Sfânt. „Dumnezeu
nu ne-a rînduit spre mînie, ci spre dobîndirea mîntuirii
prin Domnul nostru Iisus Hristos, care a înviat pentru noi,
pentru ca noi, să veghem, fie că am adormit cu El,
împreună să vieţuim" (I Tes. 5, 9-10). „Credincios este
Cel ce vă cheamă. El va şi împlini" (vă va duce la ceea ce
vă cheamă) (I Tes. 5, 24).
Dar omul nu e mîntuit fără o conlucrare a lui cu
Hristos. Mîntuirea omului nu e decît unirea lui activă cu
Hristos cel lucrător în el prin Duhul Sfînt. Ea e ieşirea
omului din închisoarea egoismului său, şi intrarea şi
creşterea în comuniunea cu Hristos, realizată atît prin
Hristos în Duhul Sfînt cît şi prin omul întărit de Hristos.

Astăzi nu ni se pare mare lucru redactarea unei cărți. Dar trebuie să ținem seama că Sfântul Paisie a terminat prima Filocalie ortodoxă cu mult înainte de inventarea mijloacelor moderne de traducere, cercetare și tipărire. Bătrân și aproape orb, Sfântul Paisie a redactat un manuscris de aproximativ 500 de pagini, care ulterior a fost copiat și răspândit în toată lumea ortodoxă.

Filocalia sfintelor nevoinţe ale desăvârşirii - XI

Detalii

Descriere scurta

Creştinismul este religia care asigură viaţa de veci
persoanelor omeneşti create de un Tată iubitor al unui fiu
iubit ca să extindă şi la ele iubirea Sa de Tată. Această
viaţă veşnică se asigură fiecărei persoane prin unirea cu
Iisus Hristos, Fiul veşnic al Tatălui veşnic, făcut om în
vederea acestei uniri neconfundate a Lui cu noi. Această
mîntuire pentru veci a persoanelor omeneşti se realizează
pe de o parte prin întruparea Fiului lui Dumnezeu ca om
pentru veci, prin jertfa adusă de El şi prin învierea Lui, pe
de altă parte prin scoaterea omului cu voia lui din
patimile care îl închid în mod egoist în el însuşi şi în
lumea văzută, trecătoare, şi prin unirea cu Hristos cel
înviat la viaţa de veci. Această ridicare a omului din
starea pătimaşă, egoistă şi unirea lui iubitoare cu Hristos
cel înviat se face prin lucrarea Duhului Sfînt. Prin aceasta
omul se uneşte pe de o parte tot mai mult cu Hristos şi se
întipăreşte de Duhul Sfînt, pe de alta realizează tot mai
mult umanitatea sa, ce poartă în ea setea după
comuniunea iubitoare şi după viaţa veşnică în orizontul
infinit al vieţii iubitoare supreme sau dumnezeeşti, aflate
din veci în Sfînta Treime.