Ghid de călătorie cu Hristos prin Postul Mare – lecturi zilnice

23,00 RON (TVA inclus)
Costurile de livrare nu sunt incluse

Descriere

Ghid de călătorie cu Hristos prin Postul Mare – lecturi zilnice

 

CUPRINS


Cuvânt înainte / 5


Introducere: Postul Mare în viața noastră
(Pr. Alexander Schmemann) / 9


I. Pregătirea pentru călătorie


Invitație / 21


Antrenamentul
Duminicilor pregătitoare


Duminica lui Zaheu / 24


Duminica Vameșului și a Fariseului / 35


Duminica Întoarcerii Fiului Risipitor / 46


Sâmbăta Lăsatului sec de carne / 60Sâmbăta Lăsatului sec de brânză / 73


Duminica Izgonirii lui Adam din Rai / 74


Duminică seara, Vecernia Iertării / 79


Ultimele bagaje informative


ATMOSFERA şi starea sufletească a Postului Mare / 88


Lecturile biblice / 90


Postul Mare ca revizie tehnică / 91


DICȚIONARUL Postului Mare:


1. Canonul cel Mare / 98


2. Liturghia Darurilor mai înainte sfințite / 102


3. Metaniile / 104


4. Pavecernița / 106


5. Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul / 108


6. Triodul / 114


II. Călătoria Postului Mare


PRIMA săptămână a Postului


Luni - Canonul cel Mare / 116


Marți - Canonul cel Mare / 120


Miercuri - Canonul cel Mare / 126


Joi - Canonul cel Mare / 131


Vineri / 135Duminica întâi din Post (a Ortodoxiei) / 143


A DOUA săptămână a Postului


Luni / 152


Marți / 154


Miercuri / 157


Joi / 160


Vineri / 163


Sâmbătă / 166


Duminica a doua a Postului (a Sf. Grigorie Palama) / 169


A TREIA săptămână a Postului


Luni / 175


Marți / 178


Miercuri / 180


Joi / 182


Vineri / 183


Sâmbătă / 186


Duminica a treia a Postului (a Sfintei Cruci) / 188


A PATRA săptămână a Postului


Luni / 195


Marți / 197


Miercuri / 199


Joi / 203


Vineri / 206


Sâmbătă / 209


Duminica a patra a Postului (a Sf. Ioan Scărarul) / 213


A CINCEA săptămână a Postului


Luni / 220


Marți / 223


Miercuri - Denia Canonului Mare / 226


Joi / 229


Vineri - Denia Acatistului Bunei Vestiri / 231


Sâmbătă / 234


Duminica a cincea a Postului (a Cuvioasei Maria Egipteanca) / 237
A ȘASEA săptămână a Postului -


Săptămâna Floriilor


Luni / 245


Marți / 247


Miercuri / 249


Joi / 251


Vineri / 253


Sâmbăta lui Lazăr / 255


Duminica Floriilor – Intrarea Domnului în Ierusalim / 258
În loc de încheiere: Îndemn pentru Săptămâna Patimilor / 262
Note / 264


Bibliografie / 267


Ghid de călătorie cu Hristos prin Postul Mare – lecturi zilnice

Detalii

Descriere scurta

Cartea aceasta este un apostol al frumuseții raiului în lume, între oameni.

Viața materială reprezintă pentru noi toți o realitate pe care nu o putem ignora. Dar nu este singura. Dincolo de ea, există o realitate strălucită, plină de lumina harului. Dincolo de trup – supus atâtor nevoi –, există sufletul – capabil să cunoască bucuria. Dincolo de dorințele înrobitoare, există libertatea. Dar cum poate înțelege cineva despre lumina harului, înainte de a o fi gustat? Cum să se bucure, rob trupului fiind? Și cum să se simtă liber, înainte de a se elibera?...

Și totuși există lumină, există bucurie, există libertate! La rădăcinile ființei noastre există Dumnezeu, există iubirea Sa și există tot ceea ce El a făcut pentru noi – toată istoria mântuirii neamului omenesc.

Pentru toți cei ce doresc să guste libertatea, bucuria, harul, există o perioadă privilegiată: cea care precede sărbătoarea Învierii Domnului – Postul Mare. Acceptați această provocare; primiți să vă angajați în această călătorie; lăsați-vă purtați pe brațele sfintelor slujbe ale acestei perioade, hrăniți de cuvintele atâtor Sfinți Părinți purtători de har, învăluiți de comunitatea celor împreună-călători spre aceeași Frumusețe. Veți trăi o transformare, veți crede că ați pășit pe un alt tărâm, veți vedea, poate pentru prima dată, adevărul. Iar după ce vi se vor fi deschis ochii sufletului, atunci nu doar Postul Mare, ci orice perioadă a anului și orice clipă vă va putea fi clipa în care să gustați, iar și iar, libertatea, bucuria, harul…