Oglinda duhovnicească vol 6

27,00 RON (TVA inclus)
Costurile de livrare nu sunt incluse

Descriere

Carte inclusă în Pachetul promoțional - Oglinda duhovnicească

Oglinda duhovniceasca vol 6

Vrei pachetul promotional Oglinda duhovniceasca - Click aici pentru a vizualiza Pachetul

Oglinda duhovniceasca vol 1 - Click aici pentru a vizualiza cartea!
Oglinda duhovniceasca vol 2 - Click aici pentru a vizualiza cartea

Oglinda duhovniceasca vol 3 - Click aici pentru a vizualiza cartea

Oglinda duhovniceasca vol 4 - Click aici pentru a vizualiza cartea

Oglinda duhovniceasca vol 5 - Click aici pentru a vizualiza cartea

Oglinda duhovnicească vol 6

Prin lume umblă astfel tot felul de reviste, jurnale şi cărţi pline de toate îndemnurile spre desfrânări; aceste îndemnuri le vede tinerimea de azi şi pe afişele de pe străzi, la teatre, cinematografe; iar în sate chiar la şcoala primară, unde se dau astfel de reprezentaţii, uneori chiar şi de elevi de şcoli secundare; apoi orice băiat mic găseşte întotdeauna „un prieten“ sau „o prietenă“, ori de vârsta lui, ori mai mare, care îi arată păcatul în toată goliciunea lui, zugrăvindu-i-l în culori cât mai
atrăgătoare şi îl îndeamnă să-l facă.Multe din aceste lucruri le învaţă oamenii şi copiii la plug, la coasă, la seceră, la păscutul vitelor, la clăci, la şezători de noapte, la priveghiuri păgâneşti (a). Aşa că, e de mii de ori mai bine, să afle copiii mai întâi din gura noastră aceste lucruri, (nu spre a le face, ci spre a se feri de ele) pentru că acum când le află de la noi, vor afla şi care e păcatul, dar şi greutatea pedepsei lui; astfel când va veni ademenitorul va găsi un zid întărit şi pregătit pentru luptă În anul 1915-1916 eram concentrat ca militar, la graniţa Câinenii de Argeş şi Vâlcea cu divizionul I Artilerie de munte 75mm, în vederea apropiatei intrări în războiul cel mare pentru cucerirea ţinuturilor române care gemeau sub piciorul străinilor. Ca reangajat am fost delegat să aprovizionez divizionul cu alimente din Rîmnicu-Vâlcea.
Observând în drumul acesta două Sf. Mănăstiri, „Cozia şi Turnu“, prinzând vreme, le-am vizitat, prima mea vizită în Sfintele Mănăstiri, şi plăcându-mi, m-am hotărât să mă spovedesc. Într-o seară mergând cu trenul de la Câineni la Rm. Vâlcea,m-am dat jos şi m-am dus la Sf. Mănăstire Turnu, unde ajungând am rugat pe Părintele Duhovnic, un venerabil Preot bătrân, ca să mă spovedească şi să mă grijească creştineşte, în vederea războiului şi morţii ce bătea la uşă. Preacuviosul Părinte Duhovnic, mai înainte de a mă spovedi, mi-a dat să citesc „Învăţătura pentru Sf. Canoane“ unde găsind multe canonisiri care mă priveau şi pe mine, mintea mi s-a deschis ca mugurul şi floarea primăvara, când are umezeală, căldură şi lumină de ajuns. Cunoscându-mi păcatele şi canonisirea lor, m-am simţit, cu toată trufia ostăşească, îmbrăcat în cernita haină a umilinţei vameşului, şi aşa cum mi-a hotărât duvnicul canonul, l-am primit bucuros părându-mi-se mic, faţă de Sfânta Pravilă pe care o citisem în parte. Acest prilej binefăcător mântuirii sufletului, nevredniciei mele, care m-a atras către Prea Sfântul Dumnezeu şi m-a pus în slujba Lui, a fost încă un îndemn pentru a lucra la această carte arătătoare feluritelor păcate şi canonisirilor lor spre tămăduirea rănilor sufleteşti. Cititorii vor găsi în această carte întrebările cu ajutorul cărora, ei îşi vor putea cerceta conştiinţa în fiecare seară, pentru a descoperi în sufletul lor păcatele cu care s-au îngreuiat în acea zi (a). Când ei vor vedea că la o întrebare din acestea şi-au descoperit un păcat, să caute atunci şi nota care este pusă pentru ea dedesubtul rândului; în această notă s-a arătat, pe cât s-a putut, ce hotărăşte, sau ce zice Dumnezeu în Sfânta Scriptură şi în canoanle bisericeşti cu privire la cei ce au săvârşit acest păcat.


Oglinda duhovnicească vol 6

Părintele Nicodim Măndiță – Mărturisitor în temnițele comuniste

Prin Sentința nr. 38 din 22 ianuarie 1965 a Tribunalului Militar București, părintele Măndiță a fost condamnat la 8 ani închisoare corecțională pentru delictul „răspândire de publicații interzise”

Detalii

Editura
Autor
Protosinghel Nicodim Măndiță
Editura
Agapis
An apariție
2008
Format
A5
Pagini
544 pagini
ISBN
978-973-8440-43-2
Tip coperta
Brosata
Descriere scurta

Mulţumind bunului Dumnezeu, care toate le iconomiseşte în folosul luminării şi mântuirii oamenilor, acum, cu Darul şi ajutorul Lui, păşim înainte cu tipărirea „Oglinzii Dudovniceşti”, partea a VI-a.
În această parte, a cărţii de faţă, am pus aceste două păcate ucigătoare de suflet: Lăcomia şi Mânia, cu feluritele lor întrebări, canonisiri şi învăţături curăţitoare de păcate şi folositoare învierii sufletelor, mortificate de otrava muşcăturilor balaurului-dracon, prin aceste două capete ale sale.
Milostivul Dumnezeu, Care atât de mult a iubit lumea încât şi pe Unul-Născut Fiul Său L-a dat (a Se jertfi şi proslăvi), ca toţi cei ce vor crede într-Însul să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică; să dea puteri de sus lucrării de faţă, spre împlinirea cu mult succes a menirii ei frumoasă şi mult-folositoare, pentru care-i destinată blândului, credinciosului, necăjitului şi mult-încercatului nostru popor român, creştin Ortodox.
Darul Domnul nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu noi cu toţi. Amin (a).

Cel mai mic între Iereii-Monahi
Nicodim Măndiţă
Protosinghel

Taguri