30%

Pachet promotional Vamile vazduhului

91,00 RON (TVA inclus) 130,00 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse

Descriere

Pachet promotional Vamile vazduhului

Calea sufletelor în veșnicie Cele 24 de vămi ale văzduhului vol. 1 Click aici pentru a vizualiza cartea!
Calea sufletelor în veșnicie Cele 24 de vămi ale văzduhului vol. 2 Click aici pentru a vizualiza cartea!
Când m-am apropiat de sfârşitul vieţii mele şi a sosit ceasul despărţirii Sufletului meu de trup, am văzut o mulţime mare de arapi stând împrejurul patului meu.
Feţele lor schimonosite erau negre ca funinginea, ca tăciunele şi ca smoala; ochii lor ca nişte cărbuni învăpăiaţi de foc şi vederea lor era grozav de urâtă, ca gheena focului infernal.
Aceia făceau o mare tulburare şi gâlceavă. Unii răgeau ca dobitoacele, răcneau ca fiarele sălbatice, alţii lătrau ca nişte câini, urlau ca lupii, boroncăneau ca taurii, guiţau ca porcii . . . Toţi iuţindu-se asupra mea, mă îngrozeau şi se repezeau scrâşnind cu dinţii rânjiţi la mine, vrând să mă înghită.
Acele duhuri rele şi uricioase se pregăteau, aducând o mulţime de pergamente (hârtii întocmite în formă de sul), aşteptând parcă să vină oarecare judecător.
Ei îşi desfăceau furioşi hârtiile, în care erau scrise faptele mele cele rele. Atunci sărmanul meu Suflet a fost cuprins de mare frică şi cutremur. Astfel, fiind muncită eu de relele acelea, deşi îmi era destulă amărăciunea morţii, acea înfricoşată vedere a acelor groaznici arapi, mi-a fost asemenea unei alte morţi şi mai cumplită.
Întorcându-mi ochii încoace şi încolo, ca să nu mai văd înfricoşatele lor feţe şi să nu mai aud glasurile lor infernale, nu puteam scăpa de ei nici într-o parte.
Pretutindeni vedeam numai arapi grozavi înarmându-se împotriva mea, şi nu era cine să-mi ajute.
Într-o astfel de primejdie chinuindu-mă, mă torturam şi leşinam de groază, de dureri şi de cutremur.
Deodată însă am văzut doi îngeri ai lui Dumnezeu, luminaţi şi foarte frumoşi, care au venit la mine cu faţa veselă. Chipurile lor erau luminoase, ochii privitori cu dragoste, perii capului albi ca zăpada, cu strălucirea în chipul aurului, hainele lor erau ca fulgerul şi încinşi cruciş cu brâie de aur.
Aceia s-au apropiat de patul meu, unde zăceam şi vorbeau între dânşii. Eu văzându-i, m-am bucurat cu inima, şi cu ochi veseli priveam spre dânşii; iar arapii aceia negri s-au depărtat puţin de patul meu.
Atunci unul dintre îngerii începători de lumină, a certat cu mânie pe acei arapi întunecaţi, zicându-le: „O! Nedrepţilor, blestemaţilor, necuraţilor, întunecaţilor, răilor, anatematisiţilor şi viclenilor vrăjmaşi ai neamului omenesc, pentru ce apucaţi voi a veni înainte la cei ce mor, făcând atâta gâlceavă, îngrozind şi tulburând pe tot Sufletul ce se desparte de trup ?

Detalii

Tip coperta
Cartonată
Autor
Protosinghel Nicodim Măndiță
Format
21 x 30 cm
Editura
Agapis
Descriere scurta

Pachet promoțional Vămile văzduhului

Calea sufletelor în veșnicie Cele 24 de vămi ale văzduhului vol. 1 Click aici pentru a vizualiza cartea!
Calea sufletelor în veșnicie Cele 24 de vămi ale văzduhului vol. 2 Click aici pentru a vizualiza cartea!
Cînd m-am apropiat de sfîrşitul vieţii mele şi a sosit ceasul despărţirii Sufletului meu de trup, am văzut o mulţime mare de arapi stînd împrejurul patului meu. Feţele lor schimonosite erau negre ca funinginea, ca tăciunele şi ca smoala; ochii lor ca nişte cărbuni învăpăiaţi de foc şi vederea lor era grozav de urîtă, ca gheena focului infernal. Aceia făceau o mare tulburare şi gîlceavă. Unii răgeau ca dobitoacele, răcneau ca fiarele sălbatice, alţii lătrau ca nişte cîini, urlau ca lupii, boroncăneau ca taurii, guiţau ca porcii... Toţi iuţindu-se asupra mea, mă îngrozeau şi se repezeau scrîşnind cu dinţii rînjiţi la mine, vrînd să mă înghită. Acele duhuri rele şi uricioase se pregăteau, adu-cînd o mulţime de pergamente (hîrtii întocmite în formă de sul). aşteptînd parcă să vină oarecare judecător. Ei îşi desfăceau furioşi hîrtiile, în care erau scrise faptele mele cele rele. Atunci sărmanul meu Suflet a fost cuprins de mare frică şi cutremur.