Pildele Mântuitorului - Pentru cei mici şi pentru cei mari, pentru invăţaţi si neinvăţaţi

25,00 RON (TVA inclus)
Costurile de livrare nu sunt incluse

Descriere

Pildele Mântuitorului - Pentru cei mici şi pentru cei mari, pentru invăţaţi si neinvăţaţi

Părintele Ilarion Felea (n. 21 martie 1903, în Valea Brad, jud. Hunedoara; decedat la 18 septembrie 1961) a fost preot și profesor de teologie, provenit dintr-o familie de preot. A murit în închisoarea de la Aiud.

Face studii secundare la Liceele „Avram Iancu” din Brad (1914-1920) și „Moise Nicoară” din Arad ( 1920-1922), apoi studii superioare la Academia teologică „Andreiană” din Sibiu (1922 - 1926), cu examene de licenţă (1932) și doctorat (1939) la Facultatea de Teologie din București, Facultatea de Litere și Filozofie din Cluj (absolvent în 1929).

Preot în Valea Brad (1927-1930), în Arad-Sega (1930-1939), unde a ridicat o biserică parohială, apoi la catedrala din Arad (1939-1958), profesor de Dogmatică și Apologetică la Academia teologică din Cluj (1937-1938) și la cea din Arad (1938-1948), rector (1947-1948), iconom stavrofor (1947).

A fost redactor al foilor „Biserica și Școala” (1939-1945) și „Calea Mântuirii” (5 septembrie 1943 - 3 iunie 1945 și 1 ianuarie - 22 decembrie 1946) din Arad. Arestat și deţinut în timpul regimului comunist (6 ianuarie 1949 - 5 iannuarie 1950, septembrie 1958 - 8 septembrie 1961), fiind condamnat la 20 de ani muncă silnică „pentru uneltire contra ordinei sociale” și 20 ani temniţă grea pentru „activitate intensă contra clasei muncitoarei și a mișcării revoluţionare”.

 

Lucrări  • Convertirea creștină, Sibiu, 1935, 104 p.


  • Critica ereziei baptiste, Sibiu, 1937, 94 p.


  • Dumnezeu și sufletul în poezia română contemporană, Cluj, 1937, 111 p.


  • Pocăinţa. Studiu de documentare teologică și psihologică, Sibiu, 1939, VIII + 443 p. (teza de doctorat)


  • Teologie și preoţie, Arad, 1939 (extras din “Anuarul Academiei Teologice din Arad pe 1938/1939")


  • Paisie și paisianismul, Cluj, 1940, 51 p.


  • Catehism creștin ortodox, Arad, 1940, 111 p. (alte ediţii 1946, 1957 și 1958)


  • Duhul adevărului. Predici, Arad, ed. I, 1942, ed. a II-a, 1943, 565 p. (premiată de Academia Română);


  • Religia iubirii (predici apologetice), Arad, 1946, 568 p.


  • Sfintele Taine, Sibiu, 1947, 189 p.


  • Mântuirea, Arad, 1947, 61 p.


  • Religia culturii, Arad, 1994, 367 p.A scris și câteva broșuri de apărare a credinţei în colecţia „Biblioteca creștinului ortodox” de la Arad (de pildă: Icoane alese din viaţa Ortodoxiei, Arad, 1933, 114 p.).

 

Pildele Mântuitorului - Pentru cei mici şi pentru cei mari, pentru invăţaţi si neinvăţaţi

Detalii

Descriere scurta

Dacă învătăturile Mântuitorului sunt înţelese de toţi oamenii şi de copii, aceasta se datorează pildelor şi asemănărilor pe care le intrebuinţa El când vorbea. Când vestea o învaţătură nouă, El spunea şi câte o pildă luată din din viaţa făpturilor sau din lumea înconjurătoare. Pildele şi asemănările în învăţăturile Domnului Iisus Hristos sunt ca şi ferestrele la casă: luminează, lasă lumina să pătrundă în camere şi să alunge întunericul...

Pr. Ilarion V. Felea