Sa gandim frumos ca sa traim frumos

30,00 RON (TVA inclus)
Costurile de livrare nu sunt incluse

Descriere

Sa gandim frumos ca sa traim frumos

Dacă gândim frumos, atunci şi trăim frumos, iar cei care gândesc şi trăiesc frumos au bucuria vieţii. „Am fost un om al bucuriei şi sunt răspânditor de bucurie. Aşa m-am născut eu, cu o înclinaţie spre bine şi spre frumos… Totdeauna mi-a plăcut să mă ştiu, să mă prezint, să mă simt, să mă angajez spre bucuria altora. Vreau să fiu lucrător de bucurie”. „În jurul tău să vrei să-i fericeşti pe toţi” era deviza Părintelui Teofil.


Ca şi iubitor de Dumnezeu şi răspânditor de bucurie, Părintele Teofil propovăduia porunca iubirii. Iubeşti atunci când primeşti pe cineva în suflet, când ţi-l împropriezi, când îi faci loc în inima ta. Aceasta înseamnă să îl iubeşti. Câtă vreme ţii în afară de tine, câtă vreme ţii departe de tine, câtă vreme respingi sau împingi pe cineva, câtă vreme marginalizezi pe cineva, câtă vreme îl ocoleşti, nu îl iubeşti. Când îl iubeşti, îl primeşti, îl faci al tău. Face parte din tine însuţi – atunci iubeşti”.


Sa gandim frumos ca sa traim frumosCuprinsPărintele Teofil Părăian Scurte note biografice / 5

Adevărul / 7

Anatema / 8

Aproapele / 8

Ascultarea / 13

Athos / 14

Avortul / 15

Bătrâneţea / 16

Beţia / 17

Biblia (vezi Sfânta Scriptură)

Binecuvântarea / 18

Biserica / 20

Blândeţea (vezi şi Mânia) / 25

Blesteme / 25

Boala / 27

Bogăţia / 28

Botezul / 30

Bucuria (vezi şi Fericirea) / 32

Bunătatea / 36

Canoanele şi pravila / 39

Catolicismul / 42

Călugăria / 43

Căsătoria (vezi şi Nunta) / 50

Căsătoria albă / 59

Cântarea bisericească / 59

Cearta / 61

Cerul (vezi şi Împărăţia lui Dumnezeu) / 62

Cinstirea / 63

Copiii / 65

Credinţa (vezi şi Mărturisirea credinţei) / 70

Creştinismul / 75

Crucea (vezi şi Suferinţa) / 77

Cultura / 79

Cumpătarea / 81

Cununia (vezi Căsătoria şi Nunta)

Curăţia inimii (vezi şi Inima, Despătimirea şi Mântuirea) / 82

Desăvârşirea (vezi Îndumnezeirea)

Despătimirea (vezi şi Mântuirea şi Curăţia inimii) / 83

Dreptatea / 88

Duh / 89

Duhovnicul / 90

Dumnezeu (vezi şi Sfânta Treime) / 95

Familia (vezi Căsătoria şi Nunta)

Faptele bune / 98

Farmece (vezi Blesteme)

Femeia creştină (vezi şi Mama) / 101

Fericirea (vezi şi Bucuria) / 104

Filocalia / 106

Florile / 107

Fumatul / 109

Gândurile (vezi Mintea)

Grijile / 110

Harul / 112

Iadul / 114

Icoanele (vezi Sfintele Icoane) /

Idolii (deosebirea lor de icoane) / 118

Iertarea / 119

Imaginaţia / 121

Inima (vezi şi Curăţia inimii) / 122

Invidia / 123

Isihasmul (vezi şi Rugăciunea) / 125

Ispitele / 129

Iubirea / 132

Împărăţia lui Dumnezeu (vezi şi Raiul) / 138

Îndoiala / 144

Îndumnezeirea / 147

Înjurăturile / 149

Întâlnirea cu Hristos / 151

Învierea Domnului / 154

Învierea morţilor (Învierea de obşte) / 156

Jertfa (vezi Crucea)

Judecarea aproapelui / 157

Judecata particulară şi Judecata de Apoi (de obşte) / 159

Maica Domnului / 162

Mama (vezi şi Femeia creştină) / 166

Mărturisirea credinţei / 166

Mândria (vezi şi Smerenia) / 168

Mânia (vezi şi Blândeţea) / 170

Mântuirea (vezi şi Despătimirea şi Curăţia inimii) / 171

Milostenia / 174

Minciuna / 175

Mintea / 176

Minunile / 183

Misiune (vezi Mărturisirea credinţei) /

Moartea / 185

Monahism (vezi Călugăria) /

Mulţumire (vezi şi Recunoştinţa şi Nemulţumirea) / 189

Munca / 190

Necredinţa (vezi Îndoiala)

Nemulţumirea (vezi şi Mulţumire) / 194

Nepătimirea (vezi Despătimirea, Mântuirea şi Curăţia inimii) /

Neputinţa (vezi şi Smerenia) / 194

Nunta / 196

Omul / 198

Ortodoxia / 199

Pacea / 201

Parusia (a doua venire a Domnului) / 202

Patimile (vezi Despătimirea)

Păcatele (vezi şi Despătimirea şi Spovedania) / 204

Părinţii trupeşti / 208

Pâinea (vezi Munca) /

Pelerinajele / 213

Plăcerile / 214

Pocăinţa (vezi şi Spovedania) / 215

Poezia mistică / 218

Pomenirea şi pomelnicele / 219

Poruncile lui Dumnezeu / 221

Postul / 223

Pravila (vezi Canonul)

Preoţia / 226

Prietenia / 228

Privegherea / 231

Psalmii / 232

Pustia / 234

Raiul (vezi şi Împărăţia lui Dumnezeu) / 235

Răbdarea / 238

Răutatea / 240

Recunoştinţa (vezi şi Mulţumirea) / 244

Reîncarnarea (vezi Moartea)/

Românii şi limba românească / 246

Rugăciunea (vezi şi Isihasmul) / 249

Sărbătorile / 259

Sfânta Împărtăşanie (Euharistie) / 261

Sfânta Evanghelie (vezi şi Sfânta Scriptură şi Sf. Tradiţie) / 263

Sfânta Liturghie (vezi Biserica şi Sfintele slujbe)

Sfânta Scriptură şi Sf. Tradiţie (vezi şi Sf. Evanghelie) / 265

Sfânta Spovedanie (vezi şi Pocăinţa şi Duhovnicul) / 268

Sfânta Treime (vezi şi Dumnezeu) / 272

Sfintele Icoane şi Sfintele Moaşte / 273

Sfintele slujbe / 275

Sfinţii – prietenii lui Dumnezeu / 278

Smerenia (vezi şi Mândria şi Neputinţa) / 279

Studiul / 284

Suferinţa (vezi şi Crucea) / 285

Sufletul / 290

Supărarea / 291

Taina / 292

Talanţi şi harisme / 294

Tăcerea / 296

Tinereţea / 297

Ucenicul / 301

Urcuşul duhovnicesc / 302

Veşnicia / 303

Viaţa / 305

Virtuţile / 306

Vrăjile (vezi Blesteme)

Sa gandim frumos ca sa traim frumosLista cărţilor Părintelui Teofil Părăian / 308Vorbe de duh / 310Recomandări generale de la Părintele Teofil Părăian / 313


Sa gandim frumos ca sa traim frumos

Detalii

Descriere scurta

„Toate ale omului pornesc de la gândul omului. Nu se face nimic din viaţa omului care nu trece prin gând. De aceea toată grija celui care vrea să-şi cureţe sufletul trebuie să fie grija de a-şi curăţa mintea de gândurile cele rele şi de toate înfăţişările răului câte sunt în gând. (...) Aici este toată cheia vieţii sufleteşti şi toată cheia curăţirii sufleteşti, şi anume, să-ţi faci rânduială în minte. Cine îşi face rânduială în minte îşi face rânduială în viaţă”.