Semanatorul cel bun

14,00 RON (TVA inclus)
Costurile de livrare nu sunt incluse

Descriere

Semanatorul cel bun

Pilde și istorisiri de folos

Pilda semănătorului – Comentarii Patristice

Iar pilda aceasta înseamnă: Sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu. Iar cea de lângă drum sunt cei care aud, apoi vine diavolul şi ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva, crezând, să se mântuiască.

Duminica a 21-a după Rusalii (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul al VII-lea Ecumenic) (Ev. Luca 8, 5-15)

(Lc. 8, 5) Ieşit-a semănătorul să semene sămânţa sa. Şi semănând el, una a căzut lângă drum şi a fost călcată cu picioarele şi păsările cerului au mâncat-o.

El este cu adevărat semănătorul a tot ce este bun, iar noi suntem gospodăria Sa. Întreaga recoltă a roadelor duhovnicești este a Sa și de la Sine. Ne-a învățat acestea, zicând: fără Mine nu puteţi face nimic.

(Sfântul Chiril al Alexandriei, Comentariu la Luca, Omilia 41, traducere pentru Doxologia.ro de Lucian Filip)

(Lc. 8, 5) Ieşit-a semănătorul să semene sămânţa sa. Şi semănând el, una a căzut lângă drum şi a fost călcată cu picioarele şi păsările cerului au mâncat-o.

Cuprins

Pentru omul credincios totul este cu putinţă

Căile Proniei lui Dumnezeu sunt de nepătruns

Cele două atitudini faţă de mustrările trimise de Dumnezeu de sus

Un exemplu de nădejde tare în Dumnezeu

Un ateu convertit

Ia şi citeşte!

Sfântul Apostol Ioan Teologul şi ereticul Kirinth

Învăţătura de minte a unui rascolnic

Pedeapsa pentru necredinţă şi întoarcerea de la schismă la ortodoxie

Ortodocşii nu trebuie să meargă la străini şi la schismatici şi să asculte slujbele săvârşite de ei

Cum m-am convins eu de neputrezirea sfintelor moaşte

Răbdarea Domnului faţă de profanarea lucrurilor sfinte

O minune săvârşită de icoana Mântuitorului

Înălţarea Cinstitei şi de Viaţă Făcătoarei Cruci a Domnului

Câţi în Hristos V-aţi botezat, în Hristos v-aţi îmbrăcat

Soarta celor ce nu cinstesc Sfintele Taine

Unde să mergem? Învăţătură către cei ce se împărtăşesc cu Sfintele Taine

Minunea care s-a întâmplat cu copiii din Anameia, care au rostit în timp ce se jucau cuvintele Sfintei Epicleze

Urmările cumplite ale superstiţiei

Tristeţea cea după Dumnezeu şi tristeţea lumii acesteia

Pocăinţa unei păcătoase

Puterea făcătoare de minuni a pocăinţei

Pocăinţa este întotdeauna mântuitoare

Plânsul pentru păcate deschide porţile Raiului

Viata Cuvioasei Pelaghia

O vindecare minunată săvârşită de Taina Sfântului Maslu

Semnul crucii şi rugăciunea - două mijloace puternice împotriva curselor diavolului

Puterea rugăciunilor Bisericii

Conversatia unui bătrân cu tinerii tărani pe tema: dacă trebuie sau nu să credem in visuri

Să nu vrăjiţi, nici sa ghiciţi

Dumnezeu îi păzeşte pe oameni în chip nevăzut

Dumnezeu îi ocroteşte pe copii

Cum petreceau primii creştini ziua de duminică

Soborul Sfinţilor Trei Ierarhi (30 ianuarie)

Folosul duhovnicesc al mersului la biserică

Grăbeşte-te să mergi la biserică

Nu fi împrăştiat în biserică

Influenţa binefăcătoare & citirii Sfintei Evanghelii

Toate câte veţi cere, rugându-vă cu credinţă, veţi primi

Sfinţii primeau cu bucurie chinurile pentru numele lui Hristos

Curajul unei creştine

Rugăciunea lui Iisus şi semnul Sfintei Cruci salvează de la moarte

Când ţi se întâmplă o nenorocire, roagă-te lui Dumnezeu

Puterea rugăciunii care înaripează

Rugăciunea săvârşită cu râvnă şterge cele mai grele păcate

La Dumnezeu rugăciunea nu trece fără folos

Rugăciunea face minuni

Te poţi mântui în lume?

Sfatul unei soţii înţelepte

O lecţie pentru copii

Blestemul nesocotit al unei mame

Despre purtarea blândă cu servitorii

Puterea unui exemplu bun

Obişnuinţele au mare putere

Nu păcătui, că te vede Domnul!

Este periculos să glumeşti cu păcatul

Fiecare lucru trebuie început cu o binecuvântare

Cu binecuvântarea lui Dumnezeu

Un exemplu de împăcare şi dragoste de pace

Nu râde de aproapele tău

O dovadă de înţelepciune|

Păcătoşii care se căiesc trebuie trataţi cu blândeţe

Teme-te să îl osândeşti pe aproapele

Bunătatea lui Filaret, Mitropolitul Kievului

Despre smerenie

Smerenia este cununa virtuţilor

Prin smerenie îl ruşinăm pe diavol şi îl alungăm şi de la noi şi de la ceilalţi

Nimeni nu trebuie să se considere slobod de patimi


https://doxologia.ro/viata-bisericii/comentarii-patristice/pilda-semanatorului-comentarii-patristice

Detalii

Traducator
Florentina Cristea
Tip coperta
Brosata
An apariție
2022
ISBN
978-606-550-491-2
Autor
Preot Gheorghe Orlov
Pagini
176 pagini
Format
13 x 20 cm
Editura
Egumenita
Descriere scurta

Pentru omul credincios totul este cu putinţă

Un frate l-a întrebat pe un bătrân ce să facă să se mântuiască.
Bătrânul a răspuns:
‒ Du-te, roagă-te lui Dumnezeu ca să-ți dea plângere în inima ta și smerenie și ia aminte totdeauna la păcatele tale și nu judeca pe nimeni! Să nu ai prieteșug cu vreun copil, nici cunoștință cu vreo femeie, nici prieten eretic, și taie îndrăzneala de la tine și înfrânează-ți limba și pântecele și gustă doar puțin vin! Și, de va grăi cineva despre orice fel de lucru, nu te certa cu dânsul, ci, de va grăi bine, zi: așa este cu adevărat, iar, de va grăi rău, zi: tu știi ce spui. Și nu te contrazice cu dânsul pentru cele ce a grăit.
‒ Simt dreptatea cuvintelor tale, a spus fratele, dar cum pot învăța eu toate acestea?
‒ Prin smerenie, a răspuns bătrânul și a tăcut.

Ia și citește

Fericitul Augustin s-a născut la 13 noiembrie 354, în Tagaste, orăşel din provincia africană Numidia. Tatăl său nu era creştin şi s-a botezat numai pe patul de moarte, dar în schimb, mama sa, Monica, era o fierbinte credincioasă. Augustin a învăţat mai întâi în Tagaste, apoi în Madaura şi Cartagina. Fiind foarte înzestrat, a deschis o şcoală de retorică la Cartagina, ca după aceea să meargă la Roma şi Milano.

În tinereţea lui a cunoscut şi o viaţă de destrăbălare şi abateri de la dreapta credinţă. La Milano a început să se apropie mai mult de Dumnezeu. Acolo a cunoscut pe dumnezeiescul episcop Ambrozie şi a fost încântat de cuvântările acestuia. Mama sa, Sfânta Monica, plângea necontenit, rugându-se lui Dumnezeu pentru îndreptarea lui. Ca s-o îmbărbăteze, Sfântul Ambrozie i-a spus: „Fiul unor astfel de lacrimi, nu poate să piară".

Acum Augustin a descoperit şi rânduiala monahilor, citind viaţa Sfântului Antonie, scrisă de Sfântul Atanasie, care l-a mişcat şi l-a adus la pocăinţă. Odată, aflându-se în grădina unui prieten şi plângând pentru viaţa sa, a auzit un glas de copil, care-l îndemna: „Ia şi citeşte!" Deschizând Sfânta Scriptură, a citit următorul cuvânt din Epistola către romani (13, 12-14): Nu în ospeţe şi în beţii, nu în desfrânări şi fapte de ruşine, nu în ceartă şi în pizmă, ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Iisus Hristos, iar grija de trup să nu o faceţi spre pofte. Acesta era răspunsul lui Dumnezeu, la căutările lui Augustin. în Confesiunile sale, el mulţumeşte lui Dumnezeu pentru acest răspuns, In anul 387, Augustin primeşte botezul din mâinile Sfântului Ambrozie, în noaptea de Paşti. Pe când avea 32 de ani, Sfânta Monica moare şi Augustin se retrage în Tagaste, vinde tot ce are şi întemeiază o mănăstire împreună cu prietenii şi ucenicii săi.