Viața părintelui Nicodim Mandiță vol 2

35,00 RON (TVA inclus)
Costurile de livrare nu sunt incluse

Descriere

Viața părintelui Nicodim Mandiță vol 2

Retipărirea lucrării «Viaţa părintelui Nicodim Măndiţă» într-o nouă ediţie a Editurii Agapis este încă un omagiu adus jertfei de cuvânt intr-o vreme de mare restrişte.

Editura Agapis are dreptul de autor exclusiv asupra operei tipărită şi în manuscris a Părintelui Nicodim Măndiţă iar fondatorii şi acţionarii ei actuali (Grigore Bălan şi Dumitru Plugaru) sunt ucenici ai părintelui Nicodim şi moştenitori testamentari ai părintelui şi ai părinţilor ipodiaconi Vasile Poiţelea, Ioan şi Constantin Măgirescu.

Astfel în această calitate am deschis acţiune judecătorească de anulare a sentinţelor promulgate în anul 1965,
prin care Părintele Nicodim şi ucenicii săi au fost condamnaţi la închisoare şi la confiscare totală şi parţială a averii, ocazie cu care am avut acces la dosarele de condamnare şi am avut dreptul să facem xerocopii a întregului material cuprins în acestea.

Viața părintelui Nicodim Mandiță vol 2

În felul acesta am intrat în posesia unui bogat material documentar, care ilustrează prodigioasa activitate a Părintelui Nicodim, şi a ucenicilor săi colaboratori, care au suferit la vremea respectivă rigorile legii.

În anul 2002, autorul acestei lucrări, fr. Gheorghe Ionescu, un apropiat colaborator al părintelui Nicodim şi un bun cunoscător al activităţii şi operei acestuia ne-a propus să tipărim lucrarea sa, numită «Viaţa şi activitatea Părintelui Protosinghel Nicodim Măndiţă, 1889-1975», care mai fusese tipărită cu ani în urmă la altă editură într-un singur volum de 512 pagini.

Viața părintelui Nicodim Mandiță vol 2

Întrucât lucrarea originală, aşa cum a conceput-o autorul, era lipsită de numeroasele informaţii de mare preţ, descoperite ulterior în dosarele securităţii cu ocazia acţiunilor amintite mai sus, am convenit cu autorul să le introducem noi editura, în lucrarea sa, cu ocazia reeditării, pe lângă informaţiile găsite în 3 caiete ale părintelui Nicodim nedescoperite în momentul tipăririi primei ediţii.

Am citat şi anumite documente extrase din dosarele de condamnare, unele prin reproducerea integrală a textelor, iar altele chiar prin fotocopiere.

Astfel numărul paginilor aproape s-a triplat faţă de lucrarea iniţială din pricina acestor completări inedite precum şi a imaginilor adăugate.

Noul material obţinut a trebuit sistematizat pe teme şi organizat pe capitole, au fost puse titluri la capitole şi subcapitole, iar datorită numărului mare de pagini rezultat a trebuit împărţită lucrarea în două volume.

Viața părintelui Nicodim Mandiță vol 2

Cu adevărat Dumnezeu a făcut să crească această lucrare ce a făcut-o Părintele Nicodim Măndiță în țara noastră, pentru luminarea atâtor suflete omenești și a mai scris 60.000 de pagini, în care timp a slujit la Sfânta Biserică, și-a făcut pravila sa de fiecare zi, a ținut predici, a ascultat pe cei ce-și povesteau necazurile, le-a dat sfaturi, și-a adus singur lemne, apă, pregătindu-și de multe ori și mâncarea.


Avea un teanc de pomelnice, ale celor vii și ale celor repauzați, pe care le citea zilnic.


Este adevărat că Părintele a economisit timpul. Nu s-a ocupat de a povesti nici greșelile altora, (ale aproapelui) și nici nu asculta acestea de la alții.


Nu discuta nimic de viața sa, iar pe noi ne îndemna adeseori zicând:


„Să nu omorâm vremea fără folos, să ne grăbim la cele pentru mântuirea sufletului nostru, așa cum se grăbește omul când vrea să adune fânul cosit și uscat, atunci când vede că vine ploaia.


Chiar de se întâmplă să fie cumva la masă, dar dacă vede, bietul om, că se ridică norii și se pregătește în scurtă vreme să vină ploaie mare, atunci de groază că-i va uda fânul, lasă și mâncare și tot și merge în grabă alergând cu furca și grebla în mână, îndemnându-și soția și copiii să se silească, să poată aduna fânul în scurtă vreme, până nu va sosi încă ploaia.


La fel să facem și noi. Să ne grăbim, să ne silim, să ne ostenim în bine, pentru mântuirea noastră și a celor din jurul nostru, ca să ne facă și nouă parte Bunul Dumnezeu de fericirea cea veșnică.


Să avem și noi cu ce ne arăta la Înfricoșata Judecată, înaintea Mântuitorului nostru Iisus Hristos“.


Să ne silim așa cum ne îndeamnă cuvântul Sfintei Evanghelii, care zice că: „Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, Împărăția Cerurilor se silește și silitorii o răpesc pe ea“.


Să facem cum face ariciul, când se duce la vie și strugurii sunt copți: Cum se urcă pe butucul viței și după ce mănâncă până la săturare, scutură apoi cu putere de cad pe jos bobițele coapte de struguri.


Coboară apoi și întorcându-se într-o parte și-n alta până ce se încarcă de bobițele ce le-a scuturat.


Merge apoi la adăpostul unde își are puișorii de-i hrănește pe ei.


La fel să facem și noi. Să ne hrănim zi de zi cu Cuvântul lui Dumnezeu, citind prin sfintele cărți, ca să ne luminăm cu învățătura sfântă, apoi să mergem din loc în loc și la aceia care petrec în necunoștință și mor în păcate, pentru că n-are cine să-i ajute, n-are cine să le pună în mână o carte folositoare de suflet.


E de datoria noastră să ne îngrijim și de ei. Mântuirea stă în a iubi pe Dumnezeu și pe aproapele.


Dacă stăm nepăsători și nu întindem o mână de ajutor altora de a se putea salva de întunericul necunoștinței, atunci cum dăm dovadă că ne iubim aproapele.


Milă îmi este de poporul nostru, care piere în necunoștință. Îmi pare rău că nu pot face ceva mai mult pentru a-l salva, pentru a-l ajuta.


Poporul nostru e un popor plin de credință în Dumnezeu și are un spirit de dreptate, numai că, credința pe care o are e amestecată cu fel de fel de superstiții, credințe deșarte, băbești.


E mult de lucru în poporul nostru, însă fiecare se ostenește numai pentru ale sale și nimănui nu-i pasă de cei ce-și pierd sufletul“.

Detalii

Editura
Autor
Gheorghe Ionescu, Protosinghel Nicodim Măndiță
Editura
Agapis
Format
A5
Pagini
624
ISBN
978-973-7957-43-6
Tip coperta
Brosata
Descriere scurta

Carte inclusă în Pachetul promoțional


- Pagini de patericViața părintelui Nicodim Măndiță vol 1 Click aici pentru a vizualiza cartea!


Slujind lui Dumnezeu și oamenilor Click aici pentru a vizualiza cartea!


Cine împarte cărți sfinte
se face ctitor de biserici vii


Aici la Sfânta Mânăstirea Văratec Părintele Nicodim a început și a terminat cea mai mare lucrare a sa ce poartă numirea de: „Priveliști apocaliptice“ în vreo treizeci și nouă de volume ce cuprinde vreo 16000 de pagini, cu traduceri din trei limbi străine.


Părintele nu cunoștea alte limbi, dar a plătit cu bani pe un preot de la Iași, care a tradus din limba franceză comentarii la cartea Apocalipsului.


Apoi pe o maică de la Mânăstirea țigănești care a tradus din limba rusă și în sfârșit pe un profesor din București care a tradus din limba greacă.


Așa că această lucrare așa de mare și bogată în învățături, care conținea traduceri din trei limbi străine, plus și ce s-a putut găsi în limba română, această lucrare, zic, a durat 17 ani, tocmai cât a stat Părintele la Mânăstirea Văratec...


Precum Sfântul Ioan Evanghelistul a fost exilat în insula Patmos atunci când i-a descoperit Dumnezeu în vedenie aceste taine minunate; la fel și Părintele Nicodim a fost oarecum ca într-un exil, trimis de Mitropolit din Mânăstirea Agapia la Văratec, unde a început tâlcuirea Apocalipsului și când l-a terminat a și fost mutat înapoi la Mănăstirea Agapia.


În această lucrare în care se tâlcuiește Apocalipsul verset cu verset, se descoperă atâtea și atâtea taine care erau neînțelese de noi; Părintele a sângerat mult până a ajuns la capătul acestei uriașe lucrări. A presărat această lucrare cu bucăți, bucăți din viața sa.


El a făcut la fel ca cel cu statuia care acoperind-o cu hainele sale să nu înghețe, a înghețat el lângă dânsa și a murit.


A sacrificat totul de dragul de a-și vedea opera dusă până la capăt.


Și într-adevăr a reușit să-și împlinească visul pe care l-a avut cu atâția ani în urmă.


Nopți întregi de-a rândul stătea la lumina lămpii și scria. A avut marea dorință să ducă până la capăt această lucrare.


Aceasta a făcut-o, pentru că a cunoscut folosul ce-l poate avea cineva, dacă va citi o carte bună.


El spunea adeseori că o carte bună e un înger a lui Dumnezeu, căci te învață să-l iubești pe El, să te ferești de rău și să te îngrijești de sufletul tău.


Dacă te-ai murdărit cumva de păcate, îți arată cum te poți curăța de ele prin pocăință. De multe ori se părea a fi zgârcit, când era vorba să dea bani pe altceva în afară de cărți.


Dacă dai bani și cumperi cărți bune și folositoare de suflet, — zicea Părintele — și când ai plecat din lumea aceasta au rămas cumva la oamenii care le vor vinde pe bani, cartea bună oriunde va merge, duce cu sine lumina învățăturilor care îl trezește pe om din somnul păcatelor, la o viață nouă și plăcută lui Dumnezeu.


Cartea este învățătorul care ne-a transmis nouă învățătura de la Proorocii Vechiului Testament, de la Domnul nostru Iisus Hristos Dumnezeu–Omul, de la Sfinții Apostoli și de la Sfinții Părinți ai Bisericii lui Dumnezeu.


Și așa, prin carte ne-am împărtășit și ne împărtășim de Cuvântul lui Dumnezeu. Tocmai de aceea s-a supărat și se supără atât de mult vrăjmașul pe cartea cea bună și folositoare când o citești tu și când o mai dai și la alții să o citească...


Dacă faci praznic mare, încât să hrănești tot satul, dacă îmbraci pe oamenii săraci cu haine, dacă faci chiar și Biserici din temelie și să fie toate din aur; nu se supără așa de tare vrăjmașul ca atunci când dai cuiva o carte bună de citit, o carte în care să poată vedea ca într-o oglindă, starea lui de cădere morală, starea lui de păcătoșenie și calea care duce la viața cea veșnică.


Numai prin cartea sfântă poate cunoaște omul iubirea cea mare a lui Dumnezeu față de el și ce a făcut Dumnezeu-Omul, Iisus Hristos pentru el, răscumpărându-l cu scump Sângele său din robia lui satan.


De aceea cartea Bisericii pune sub greu canon pe părinții aceia ce nu-și dau copiii la școală să poată învăța carte.


Fragment din cartea Viața Părintelui Nicodim Măndiță, Vol 2, Pg. 17-19

Taguri